ANALYTICS

Revoluce ve sportovním testování a práci s daty.

ANALYTICS

V čem spočívá analýza získaných dat?

Na základě provedeného testování putují nasbíraná data k našemu analytickému týmu, který data skrze pečlivé analytické procesy vyhodnotí a zpracuje. Tyto procesy jsou specificky upravené tak, aby odpovídaly potřebám v rámci jednotlivých sportů.

 

Na základě čeho jsou data analyzována?

Díky spolupráci s mnoha sportovními organizacemi a experty napříč mnoha sporty po celém světě disponujeme bohatou databází s velkým množstvím pečlivě prověřených dat. Ta využíváme ke zpřesnění veškerých analytických procesů a porovnání se získanými daty z testování našich zákazníků.

 

Co je největší výhodou naší analýzy?

Díky naší analýze zákazník nezíská pouze holá data vyplývající z testování, ale zanalyzované, zpracované, porovnané a vizuálně připravené praktické informace, které může přímo pravidelně používat k maximalizaci výkonů jednotlivců či celých týmů.

 

Jak vypadá zpracovaný a zanalyzovaný finální výstup?

Neustále pracujeme na tom, aby získané informace byly pro naše zákazníky co nejvíce srozumitelné, prakticky uchopitelné a použitelné v rámci jejich sportovních odvětví. I proto neustále vyvíjíme nové analytické prvky, kterými jsou zejména Indexy hodnotící a popisující výsledky daných jedinců v porovnání s odpovídajícími daty v rámci jednotlivých testů, schopností či fyziologických atributů v podobě přehledných infografik.

 

Jak dlouho zpravidla analytický proces trvá?

Délka analytického procesu záleží na individuálních potřebách a požadavcích zákazníka ve fázi testování, ale zpravidla netrvá déle než 5 dní.