COACHING

Revoluce ve sportovním testování a práci s daty.

COACHING

Jaké jsou možnosti spolupráce ve fázi Coaching?

Dbáme na to, abychom s našimi zákazníky neustále pracovali na tom, aby získaným informacím rozuměli a uměli je použít v praxi. Formou přednášek, online seminářů či osobních konzultací pracujeme přímo s hráči, trénery, ale i rodiči nebo manažery na tom, aby data efektivně využívali k maximalizaci sportovního výkonu.

 

Která témata jsou její součástí?

Základním tématem ve fázi Coaching je Práce s daty a jejich užití v praxi. Zároveň si uvědomujeme, že sportovní výkon je symbióza několika odlišných, přesto navzájem propojených prvků. Tyto prvky nazýváme "5 pilířů sportovního výkonu" a výše uvedenými způsoby efektivně pracujeme na vzdělávání v těchto oblastech.

 

Co je součástí "5 pilířů sportovního výkonu"?

Za tyto pilíře považujeme následující prvky, na jejichž pochopení a neustálém rozvoji pracujeme v rámci výše uvedených vzdělávacích forem. Jsou jimi: Fyzický trénink, Mentální trénink, Výživa, Regenerace a Spánek.

 

Jaké benefity přináší spolupráce v rámci fáze Coaching?

Jakmile je zákazník, ať už jde o individuální sportovce, hráče, trenéry nebo rodiče a manažery, schopný kvalitně využívat získaná data, má ve svých rukách velmi efektivní nástroj k tomu, aby neustále zlepšoval sportovní výkony, redukoval počet zranění, maximalizoval svůj potenciál a neustále rozvíjel oněch 5 pilířů sportovního výkonu.