TESTING

Revoluce ve sportovním testování a práci s daty.

TESTING

Jaké jsou benefity testování sportovního výkonu?

Díky testování sportovního výkonu lze odkrýt silné a slabé stránky jedince a díky tomu přesněji zacílit a zefektivnit tréninkový proces. Informace získané z testování nám umožní efektivněji pracovat na jeho rozvoji, maximalizovat jeho potenciál a díky tomu rozvíjet i sportovní tým jako celek. Pravidelnost testování a historická data jsou pak skvělým nástrojem k mapování procesu rozvoje jedince nebo celého týmu.

 

Jaké oblasti sportovního výkonu lze testovat?

Díky flexibilitě našich služeb lze testovat v izolovaných i sportovně specifických podmínkách. To znamená, že například hokejové kluby mohou nechat otestovat schopnosti, dovednosti a fyziologické atributy svých hráčů mimo led i na něm a získat cenné informace z hlediska vzájemné návaznosti obou částí výkonu. A tento přístup umíme uplatnit nejen v hokeji, fotbalu či basketbalu, ale i v mnoha dalších sportech.

 

Jaké informace lze na základě testování získat?

Disponujeme nejmodernějším vybavením na testování sportovního výkonu, které nám a našim zákazníkům umožňuje získat data a informace z mnoha komponentů sportovního výkonu. Ta se odvíjí od individuálních potřeb každého zákazníka a jeho sportovního zaměření. Mezi najčastěji testované oblasti fyziologických atributů a sportovního výkonu patří následující: Tělesná stavba, Stav a funkce autonomního nervového systému, Stav kardiovaskulárního systému, Síla, Aerobní a Anaerobní Vytrvalost, Rychlost, Výbušnost, Kognitivní schopnosti, Funkčnost těla (Mobilita, Flexibilita, Stabilita, Balanc) nebo Schopnost regenerace či Prevence proti zranění a mnoho dalších.

 

Jak takové testování probíhá?

Největší výhodou našich služeb je fakt, že veškeré vybavení i profesionální tým dopravujeme díky mobilním jednotkám přímo za zákazníkem. Testovací procesy, které si zákazník zvolí, tak probíhají v jeho zázemí bez nutnosti jakéhokoli dojíždění či nutnosti testovací vybavení vlastnit.

 

Jaké jsou požadavky pro úspěšné provedení testování?

Zákazník musí disponovat základními prostory pro provedení testovacích procesů, které jsou běžně součástí sportovních klubů nebo organizací. Těmi mohou být ledová plocha, sportovní hala, hřiště, tělocvična, atletický ovál nebo posilovna. Obsah testovacích procesů je následně individuálně upraven dle předem domluvených možností každého zákazníka.

 

Jaká je časová náročnost testování?

Tento faktor záleží na individuálních požadavcích každého zákazníka a počtu testovaných sportovců. Ze zkušenosti víme, že lze všechny testy splnit během jednoho testovacího dne, ale mohou nastat i situace, kdy bude zapotřebí dvou testovacích dnů, nebo bude například stačit pouze část jednoho dne.

 

Jaká by měla být pravidelnost z hlediska testování?

Ideální situací je kvartální testování, tedy testování každé tři měsíce. Zpravidla doporučujeme testovat minimálně dvakrát ročně, aby šlo s časem efektivně mapovat jednotlivé procesy a změny v rámci fyziologických atributů a sportovního výkonu jednotlivců.